بامداد

درباره منه ! بامداد !

ماحصل سفر
نویسنده : بابا - ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٦
 

امروز از سفر برگشتیم . سوغات سفر فقط جای مشه خوردگیه. نامرد مشهه یه
وره لپو گرفته خوده رفته جلو.

 ازبس شیرینم من  .  ااااااااِ خوب بابایی میگه .چیه مگه!

این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.