بامداد

درباره منه ! بامداد !

ای ول بابايی
نویسنده : بابا - ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٦
 
بابا قول داده (البته به خودش) که با کمک مامی پگی یه سری عکس از ابُل تبلد ما تا حال را بذاره این تو . ببینیم و تعریف کنیم .