بامداد

درباره منه ! بامداد !

هيکلو!
نویسنده : بابا - ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٦
 

سابولیکم

هیکل میکل میزونه دااشی . اونم تو سرمای زیمیستون که سرما به شلک خفنی  زده زیره خط صفر ؛ما تازه هوای بهاری زده به سرمون و نوقوسمون ( معنی اینو فقط چند نفر میدونن ) هیکلو انداختیم بیرون هوا بوخوره . لطفا چشم شوران عزیز ایسفند و بیریزید رو آتیش که ما چی داداش چشم مشم نخوریم خودای ناکرده . بر و بازو توووپسه توووپسه . بر چشم بد لنت !