تبریک

سلام

بزرگترین تبریکاتها از منه کوشولو ، به مامان بزرگا ، مامی خودم ، دو فروند خالگانم ، خانمای همکار مامانی و بابایی و همه خانمایی که تا حال موفقیت یکبار دیدن و بوس کردنه من نصیبشون شده 

 بابت روز زن و روز مادر 

البته بابایی یواشکی به من گفت : بامی جان ، این روز سمبولیکه . وگرنه همه روزای سال مال این جماعت نسوان و به ظاهر ضعیفه . و بعد از گفتن این جمله آهی از ته دل کشید و زیر لب گفت :

مکرر گشته ام از زندگی سیر

بهای کادوی زن شد نفس گیر

چرا در روز زن طلا و سکه

ولی روز پدر شورت و عرق گیر

/ 4 نظر / 5 بازدید
مریم

سلام و تبریک به مناسبت این روز به مامان بامداد [لبخند][گل]

مریم

روز زن مبارک این تبریک برای خانم خونس بامداد جون تو چه شیرینی ماشا’الله مرسی که به من سر زدین و تولدم و تبریک گفتین اپم خوشحال می شم دوباره ببینمتون[گل][گل][گل]

مریم

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] بامداد جون این ماچا ماله خودته

خاله نرگس

سلام بر بامداد خان روز مادر به مامان گل شما هم مبارک مامان بزرگات هم که گل سر سبد مامانهان ...پس به اونها هم مبارک ممنون که بلاخره یادی از همکارای مامان پگی کردی ... به ما که سر نمیزنی حداقل اینجوری فهمیدیم که به یادمون هستی