عمو کوشیکه . کژایی؟هرجا هستی بیشین تن!


این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.

/ 1 نظر / 4 بازدید
ماندانا

سلام بامی جون چطوری ؟ تا می تونی مامی پگی و بابی تو عزیت کن .جیغ بکش ، گریه کن ، بعد تو دلت بخند . بوست می کنم . خاله مانی