نارندگی

سلام

از اونجا که ما علاقه خاصی به نارندگی داریم و خودمونو یه درایور توپ می دونیم که در مناطق مختلف خونه خودمون و مامان بزرگا و عمو و خاله به قشنگی نارندگی می کنیم و تا به حال خدارو شکر تصاف مصادف نداشتیم ؛ اینه که در راستای پیشرفت و این حرفا داشتیم می رفتیم سراغ فرمون اتول بابایی که نمی دونم این بابایی از کجا بو کشید و سر و کلش مثل لولو زیر پله پیداش شد و به جای نجات ما از خطر سقوط زیر صندلی و برخورد با فدال ترمز و قاز و اینا زرتی اون گوشیه ضایشو در کرد و عسک ما را در این حالت  انداخت . البته حتی در این عسک هم یه سری از قابلیت های ما مثل عبور از موانع مثل ترمز زرتی(همون ترمز دستیه که زرت صدا میده) و حرکت از یه صندلی به یه صندلیه دیگه قابل دیدنه.

bami23.jpg

/ 0 نظر / 3 بازدید