بیاب مرا

سلام

بعد مدتها بابایی یه حالی به خودش و البت به ما داد و یه دل و دماغی پیدا کرد ما رو برد پارک یه هوایی خوردیم . یه چند تایی هم عسک ثبت کردیم بر صفحه روزگار.

اگر تونستید منو پیدا کنید تو عسک- دقت کنید تا پیدام کنید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ایناهاشم. اومدم بیرون.

/ 0 نظر / 7 بازدید