خدا به دور!!!

5-month.jpg

این عسک باعث سرشکستگی ماست . باید از بانوانها و آبجیگان عزیزم عُرض بخوام و البته باید منو به خاطراینکه پا تو کشفشون کردم و بدلیل خوشگلیم بازارشون کسات شده ببخشن .

البته نمیدونم چرا از خجالت به جای اشک آب دهنم سرازیره.!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید