اییییینه !

سلامون علیکوم
حرف زیادی واسه گفتن نارم . فقط عسکو ببینید . همین ! ما خواستیم بگیم که دفه دیگه هم همین برنامست ! البته این صرفا یه مانور بوده و واسه تمرین و دستگرمی . امیدوارم تو واقعیت مجبور نشم اینکار و بکنم. به هر حال اینترنتو میلون میلون آدم میانو ما رو میبینن و قاشقمون میشن . کاره ! دیدی یه دفه یکیشونو به عنوان عیال ستوندیم . بد نیست اخلاق مخلاقه ما رو بدونه . هان؟پیشنهاد می کنم به میمیکه صورت و خشمی که توش موج میزنه بیشتر دقت بشه !

bami26.jpg
/ 1 نظر / 5 بازدید
آشنای غریبه

خشم اژده ها رو برم........ تاحالا انقدر كه از شما ترسيدم از يه مرد نترسيده بودم[شیطان] اميدورام با اين اوضاعي كه پيش گرفتي بتوني در آينده عيال اختيار كني ...... برات دعا ميكنم