بابای جو گیر

امروز بابایی تو اینترنت ول می گشت ییهو این سیستم جدید و کفش می کنه . با پیامک آفدیت می کنه وبلاگه منو.

این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.

/ 0 نظر / 5 بازدید