آب له مرغون

سلام

تشخیصات اولیه نشان از بروز آب له مرغون در ما داره. عمراً . فقط مونده بود مرغا بیان به کارزار ما. به هر حال گزارشات تکمیلی تا شنبه که معلوم میشه داریم یا نداریم با عسک و تفضیلات و مخلفات منتشر میشه.

/ 0 نظر / 9 بازدید