,واقعیت

سلام

هنوز هیچ کس به من نمیگه چه اتفاقی افتاده ؟ همش میگن بابا ممد جوم رفته سفر . اگر رفته سفر چرا سمندش تو پارکینگه؟ هیشکی جوابه منو نمیده. ناراحت

/ 3 نظر / 8 بازدید
مهربانو

منم معنی این سفرها رو نمی دونم. منم مثل تو قاطی کرده ام. مواظب خودت و مامان بابت باش.

عمو بزرگه یا به قول بامی: عمو پتی

بابا ممد جوم رفته یه جایی که نمیتونه دیگه ازش بیرون بیاد. آخه خونش خیلی زیر زمینه. منم دلم میخواد برم پیشش . خونش 3طبقس. میترسم از اینکه زیاد عمر کنم . دلم میخواد طبقه وسطی مال من باشه که بهش نزدیکتر باشم.

مامي

عزيز دلم ما هم نميدونيم كجا رفته و نمي خواهيم باور كنيم كه رفته ولي فقط مي دونيم كه يه جاي خوبيه