تبلد مبارک

سلام

تبلد تبلد تبلدت مبارک

مبارک مبارک تبلدت مبارک

تبلد بابایی ممد بود دیشب . واسش کادو خریدیم . البته من چون خوابم کامل نشده بودااا کلی به جمع حال دادم و اونقدر گریه کردم و بد اخلاقی کردم که نگو و نپرس . البته این عسکی که گذاشتم واسه چند ساعت قبل از مراسم تبلده در حال دس دسی .

bami15.jpg

دس دسی

دس دس دسی

اینقدر عسلی

نگی به کسی

دس دسی

دس دس دسی

 واسه چه کسی

اینقدر نانازی   03.gif04.gif ( نمکدونم دیگه ! چه کنم)

/ 1 نظر / 3 بازدید
خاله نرگس (آشنای غريبه)

تولد تولد ،‌تولدت مبارک مبارک مبارک ،‌تولدت مبارک چرا ما رو دعوت نکردید که ماهم کیک بخوریم تولد تولد ،‌تولدت مبارک