طلفداری!

سلام
بابایی عصبانیه .  از دست من نه . از دست مامی هم نه . از دست اداره هم نه . از دست نارندگیه مردم هم ده . اضافه کار هم نه ( به این یکی عادت داره) . از دست گرونی هم نه . از دست این عربای ............ .
اسم خلیج پارس ما رو میخان عوض کنن . پی پیه ما رو خوردن اگر از این غلطا بکنن . روزی روزگاری من با این بابایی یه جایی یه جوری یه صاحابی از این عربا در میاریم که بیا و ببین  .  ببینید کی گفتم .

persiangulf.jpg
/ 1 نظر / 3 بازدید
خاله نرگس

سلام به بامداد با غیرت، وطن دوست و خوشگل آق بامداد، خوش به حال پگی خانم که تو دیگه میتونی بسلامتی راه بری، چون کار این بنده خدا خطیر تر و سنگین تر میشه ( در راستای مادری) راستی به اون بابای عصبانی از اعراب هم بگو آدرس اون سایت روهم اگه دوست داره برای اعتراض به این کار بد اعراب تو وبلاگ بزاره