نيشتو برم!

سلام

این شکل و شمایل لب و لوچه نه از بهر جلب توجه و نه از برای خاطر خواهان می باشد . بلکی از برای خوردمان (خوردن بر وزن گفتمان) است . خوردمان هام ها و به به های تولیدی آپشزخونه مامی و البته همکاری مسالمت آمیز ما در بلعیدن آنها است . ما کلا با دیدن هر نوع قاشق نیشمون باز شده و از همیشه خوشگل تر و با نمک تر و جذاب تر ( حالم بد شد ! 43.gif) می شویم ؛ بل اگر دست پخت مامی باشه که دیگه پشت بنده همه نمک ریزی ها از خوشحالی جیغ و هوار هم اضاف می گردد.

bami16.jpg

/ 0 نظر / 5 بازدید