فودر !

سلام
آخه تو چقدر سوراخه دلت بزرگه ! مگه چقدر توی اون دلت فودر جا میشه که یه ملت اینجوری علافه خوراکتن ؟ هان ؟! جواب بده اگر راست میگی .
مگه این بابایی ما کلاسشو از سر راه اورده که هی باید بره تو صفه تو واسه !؟
 خاچ بر سر مربع شکم گرد خالیه در داره لرزونه کف خورت . حیف که گیس نداری واست مثه گیس بابایی بکشم نفهمی از کجات جیغ بزنی !

آخه بیچاره فکر نکردی ضایه میشی . فودر تو نایاب شده . فودر معمولی که هنوز گیر میاد. ملت لباس چرکاشونو میریزن تو لگنو دِ یالا با دست میشورن . منت تو رو هم نمی کشن ای ماشین لباسشویی ! ای اجنبی ! ای .... .

اوهوی ... ! با توام .... ! جواب بده ..... !

bami24.jpg

/ 0 نظر / 5 بازدید