آخ حالم !

ها ها ها پچه . چرا چشماتون شبیهه توپ ماهوتیه رنگیم شد ؟ خوب مگه ما آدم نیستیم سرما بخوریم؟اولین سرماخوردگیه عمرمه خوب.بابایی و مامان همینطور را میرن آب سرازیر از این بخش کوفته ای صورتمو(هر وقت به این جا نگا میکنم یه شکلی میشم که بابام ریسه میره و به من میگه چشاتو چپ نکن! )پاک می کنن.چشم همه روشن. تازشم ،مامان بزرگ نانا و بابا بزرگ ممد و مامان بزرگ پرن ، واسم کادو خریدن.دلتون آب شه.

/ 1 نظر / 5 بازدید
مادر شکوه

حقا که مثل باباتی !