مارکو بامی

سلام

بابایی ما رو برد سفر عید خیر سرش . والا مارکوپولو هم اینجوری سفر نکرده بود . بیابون و دریا و جاده و شهر و ماشین و الاغ و ... . والا همرو رد کردیم . به قول بابایی 3500 کیلومتر رانندگی دیگه واسه آدم ... و کت و کول نمیذاره. حالا حساب کنید من اون عقب ماشین رو صندلی چقدر هنر داشتم که تونستم 3500 کیلومتر خودمو سرگرم کنم. والا !

 

(ما بر الاغ)

(ما در صندلی اتوموبیل)

( ما در کنار آبهای نیلگون خلیج فارس)

 خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس

/ 1 نظر / 9 بازدید
فراخان

الهی خاله 100 تا عید دیگهرو هم ببینی[گل]