اينم پرايده!؟

سلام

بیچاره بابایی ! باباییه ما هم پراید داره ؛ این یانگومیهای چشم قوزبیتی هم پراید دارنا!

860730-2.jpg

ما داشتیم در اینترنت می چرخیدیم که این عسکا رو دیدیم. گذاشتیم شما هم حال کنید.

kia1.jpg

kia2.jpgkia4.jpgkia3.jpg

/ 0 نظر / 6 بازدید