بهبودی

سلام

به کوری چشم دشمنان که نشسته بودن ببینن صورت مورت ما جوش بارون میشه، ما آبله مرغونو با کلهم 6 تا جوش زیر یه هفته گذروندیم و دکتر گواهی سلامت ما رو برای مهد داد.

دفه دیگه هم همین برنامه است!

/ 0 نظر / 6 بازدید