ارتباط

عسک ماهیو میبینید ؟ فکر می کنید من ارتباطم با ماهی چیه؟

5-mah.jpg

۱- شغلم به ماهی مربوطه ؟(23.gif فقط نگاتون می کنم . آخه اینم شد نظر ؟ من سر کار میرم آخه ؟! من فعلاْ خانه دارم)

۲- دوست دارم ماهی بخورم ؟؟ 23.gif

۳- ماهی دوست داره منو بخوره ؟ (همه میخان منو بخورن از بس شیرینم)03.gif

۴- همه موارد فوق!

تو حوضه خونه ما

ماهیهای رنگارنگ

بالا و پایین میرن

با پولکهای قشنگ

.......

هیچکدوم از نظراتتون درست نیست . خودم میگم !

بابایی و مامی بعد از حموم من واسم این شعر و می خونن و به من میگن ماهی کوچولووووووو!

(اوووووووووووووووووووووووق . خدایا توبَهههههههههه)

/ 0 نظر / 3 بازدید