آموزش های جدید

سلام

بعد از مدتی تأخیر اومدیم با یک تیپ جدید. البته دو تا تیپ و توانمندی جدید که یکیشو نمیشه نشون داد. یکیش اینه که ما به جرگه فوتفالیستا اضاف شدیم. اینم عکسش در روز اول تمرین.

دومیشم نمیشه نشون داد . میدونید چرا؟ چون پشت بندش به جرگه شناگران دریاها و اقیانوسها هم پیوستیدیم و آموزش شنامون شروع شده ، که میفهمید دیگه ، نمیشه وسط خیابون لخت و پتی با مایو واستاد و عکس یادگاری گرفتو هوس از دل بابایی و مامانی در کرد.

/ 1 نظر / 17 بازدید
ستاره

:)