مرخصی

سلام

بابایی ما (یعنی همین نویسنده سایتمون ) چند روز بود ناخوش بود . از ما مرخصی استلتاژی گرفته بود . امروز حالش بهتر شده و سایتمونو آف دیت کرده .

اینم یه عسک متفافت . جای مامی رو گرفتم . اونم رو صندلی جلو ماشین . خیلی کیف میده 36.gif مخصوصا اگر این آفتاب گیر جلو که توش آینه داره هم پایین باشه که من خودمو توش ببینم.

bami5.jpg

/ 0 نظر / 4 بازدید