جديت !

سلام

بابایی ازم عسک انداخته اونم چه عسکی ! هر کی ببینه فکر می کنه ما رو گشت ارشادی چیزی گرفته داریم میریم سلول . نذاشته ما یه ذره خواب از سرمون بپره فکر کنیم ببینیم لبخند بزنیم . نیشخند بزنیم . نیشمونو تا بناگوش وا کنیم . فرتی عسک گرفت و رفت . اینم نتیجش !

bami3.jpg

/ 2 نظر / 5 بازدید
مامان

مامی فدات بشه عين خلافکارهای زندان اوين افتادی فقط يه پلاک کم داری عزيزم ولی همه جوره شيرينی

آشنای غريبه

نمکدون ما ،‌ فقط یه سری شماره تو گردنش کم داره که عکسش کامل کامل بشه.... کاش بابایی یه عکس نمیرخ هم می گرفت