هان؟

2month.jpg

خورررررررررررر پوووووووووووووفففففففف !

(۲ ماهگی)

/ 1 نظر / 3 بازدید
آرزو

سلام بامی تپلو! خيلی مامانی!! تازه به اين بابايی تنبلت بگو تند تند ازت عکس بندازه بزاره اينجا....الا ۵ ماهته اما عکس ۲ ماهگيت اينجاست!از دست اين بابايی و مامانی!