استخر

بالاخره بابایی کارت استرخ ما رو گرفت . از بس که ما با امیر محمد تو مهد قرار اسخر و ناهار بعدشو برای خوردن پیتزا گذاشتیم و بابایی ما رو ضایع کرد و ما رو نبرد که حد نداره . آخرشم به زبون اومدیمو بلبل زبونیمون به دادمون رسید و بابایی واسمون کارت استرخ گرفت . ای ول. جمعه با رفقام استرخ قرار دارم. از همه بانوانگان و آقایانگان دعوت می شود بیان .

/ 1 نظر / 47 بازدید
مامي

فداي پشرم بشم با اين قرار مداراش