چی فکر کردی بابا ؟!

سلام
فکر نکنید گشنه موندم دارم مثل موریانه چوب میخورم . نه خیرم ! لثم میخاره خوب . منه کوشولو دارم دندونای کوشولو در میارم . واسه همین هر چی دم دستم بیاد گاز میزنم . چون جاش خیلی میخاره !

bami30.jpg
/ 0 نظر / 6 بازدید