جوانی و درخت

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده

بدان توپ داشته ، یار پیدا نکرده

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده

بدان، عاشق کیه {بابا}، فوتبال نکرده

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده

بدان لوس کرده خود را ، ناز کرده

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده

اصلا نمیخواد فکر کنی، بهش بر خورده اخم کرده رفته تو لک که چرا کسی باهاش فوتبال بازی نمی کنه

/ 3 نظر / 25 بازدید
مامی

الهي فداي لوچه ي آويزونت بشم. مگه من نبودم كه باهات بازي كنم.

همسر

واي عزيزم بشي بابا شهرام با اين تراوشات مغزت.....

زری

آخی نازی... خوب چرا نرفتین باهاش فوتبال بازی کنین؟ خیلی وقت بود وبلاگتون رو ندیده بودم. ماشاا... چه بزرگ شده :)