دوران نوین

سلام

دوران نوینی در زندگی سراسر گهربار ما شروع شده و اونم رفتن به مهد کودکه. ما از شنبه میریم مهد،اونم نیمه وقت ،با سلام و صلوات ،و اونم نصفه نیمه و هر وقت بخوایم میزنیم بیرون و هر وقت بخایم میزنیم زیر گریه و مامانی و نانا با ماشین و پای پیاده میرسن به دادمون و کلا شورش رو تو این زمینه هم درآوردیم و همه نگران و دست به تلفن و موبایل و در حال پرسیدن حال ما از همدیگه و از مهد و ما معلوم نیست تکلیفمون، و یه روز دوست داریم و یه روز دوست نداریم و همه سر کارن و همه دست به دعا و نیایش و نذر و نیاز که آیا ما میریم یا نمی ریم و آیا میمونیم و یا نمی مونیم تو مهدکودک، و یه سری از دست ما خسته و همون یه سری عاشق دلخسته ما و میان این و آن گیر کرده و هیچکس نمی دونه چه کنه و ..... .

/ 1 نظر / 7 بازدید
آشنای غریبه

سلام بامی خان شرح حال این ارتقاء تحصیلی شما عالمگیر شده، پسر یه کم کمتر عشاق رو اذیت کن