متفافتهههه!

اینم دو عسک متفافت از ۳ ماهگی ما !

3-month.jpg        sevom-month.jpg

اولین خنده کامل زندگیم !                                    هزارمین هوار !!

مدونی ! ( اینو با صدای ۴ شنبه سریال چارخونه گفتما) کلاْ سکه دو رو داره . ما که گردیم که جای خود داره .

/ 1 نظر / 4 بازدید
همکار

جناب آقای پدر لطفا این بلاگ را از سر خودتان باز نکنيد و بيشتر بنويسيد ( قبلا از همکاری شما متشکريم)