صمند

سلام

دیروز تو مهد یه چیزی یاد ما میدادن آخرش هی می گفتن الله سمند. هی پرسیدم این سمندش چه رنگیه ؟ رنگ سمند بابا جومه یا نه؟ همش بهم خندیدن و جوابمو ندادن نامردا. از بابایی و مامانی هم پرسیدم کلی خندیدن . بعدشم گفتن الله سمند نیست الله صمده. من که نفهمیدم والله بالاخره سمده صمده صمنده سمنده.

/ 0 نظر / 10 بازدید