باد !

سلام
سنجاب دیده بودید ؟؟ دیده بودید ؟ راست میگید ؟  به همین بانمکی و خوشگلی بود ؟
عمراْ سنجابا به خوشگلیه ما باشن !
مهم نیست ! فقط میخام بگم که ما دهنمومو مثل سنجابا با فندق و گردو پر نکردیما . با سیبی که دستمون هست هم پر نکردیم .
 بلکی باد در غبغب انداختیم و اضافیش زده بالا اومده تو لپمون جمع شده !

bami29.jpg
/ 1 نظر / 6 بازدید
مامی

سنجاب چوچولوی مامی عزیز دلم روز به روز با نمک تر میشی. به قول مامان بزرگ نانا راه میره نمک میریزه