کلاس جدید

سلام

همه با من تکرار کنید

دو ر می فا ســــــــــــــــــــــــــل

سل فا می ر دووووووووووووووو

درست بکشید صدای نت آخرو. 4 ضرب باشه . اون تهیا دقت کنن!

حالا همه با هم

دو ر می فا سل سل سل

سل فا می ر دو دو دو

آها !

دوباره ،

دو ر می فا سل سل سل

سل فا می ر دو دو دو

باریکلا.

این درسای کلاس جدیدمه. کلا بلــز.

هر دفه میام، یادتون میدم. شاید شما هم دو زار توانمندی موسیقیایی تون مثل من فوران کرد.

/ 1 نظر / 11 بازدید
مامی

الهی که من فدات بشم. فقط امیدوارم مثل من بی استعداد در موسیقی نشی و همچون بابایی کوهی از استعداد[نیشخند] باشی