آخرشه

این هم آخرین عسک از

آخرین تیپ

از آخرین فشن مردانه

از آخرین هنر

از آخرین آخر

/ 1 نظر / 8 بازدید
مامی

عزیزم، مرد کوچکم ،با وقارم،با ارزشم